Instalacje i szkolenia z obsługi oprogramowania

Instalacje i szkolenia z obsługi oprogramowania

Nasz zespół instaluje i parametryzuje oprogramowanie dedykowane zarówno dla dużych jednostek jak i małych dzialalności. Szkoli personel z obsługi oprogramowania zgodnie z wcześnej zaplanowanym harmonogramem wdrożenia lub udziela jednorazowego wsparcia.

Szkolenia prowadzone są w grupach kilku osobowych lub indywidualnie co pozwala personelowi lepiej przyswoić sobie wiedzę oraz nie dezorganizuje pracy zakładu.

 

POTENCJALNE EFEKTY Z INFORMATYZACJI
– wzrost płac lub zysków.
– zmniejszenie kosztów przetwarzania danych.
– zmniejszenie uciążliwości pracy.
– zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
– zmniejszenie niezbędnych nakładów inwestycyjnych.
– wzrost zdolności przetwórczych i efektywności pracy.
– zahamowanie przyrostu zatrudnienia.
– przyspieszenie ściągania należności.
– zwiększenie możliwości przetwarzania danych i wykonywanych na tej podstawie analiz.
– polepszenie obsługi klienta.
– redukcja błędów.
– usprawnienie procesu podejmowania decyzji

 

Inne Uslugi

Poznaj nas

Jako Autoryzowany Partner Asseco Poland S.A., prowadzimy dystrybucję oprogramowania Asseco Poland S.A. oraz świadczymy wymienione wyżej usługi, zwłaszcza dla Klientów Asseco Poland S.A. W zakresie określonym umową, prowadzimy też serwis oprogramowania Asseco Poland S.A.

Poznaj nas