Projekty UE

Projekty UE

„Na lepszy Start - ECDL Start dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych.” -  PROJEKT ZAKOŃCZONY

Bezpłatne szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera (z Internetem) oraz Pakiet MS Office. Szkolenie przeznaczone dla osób w wieku 25-64 lat, zatrudnionych w administracji publicznej na stanowisku pielęgniarskim (na podstawie umowy o pracę lub um. cywilno-prawnej), z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkałych na terenie woj. pomorskiego - obszary słabe strukturalnie. Rekrutacja: ciągła w terminie 01.02.2013 - 30.06.2014 r. (ilość miejsc ograniczona - 450 osób) Pierwsze grupy rozpoczynają zajęcia już w kwietniu 2013 roku.

 

PROGRAM REALIZUJE:
SqlMed s. c. Wojciech Bladowski, Hanna Olech, Tomasz Kołodziejczak   
80-320 Gdańsk, ul. Opata J. Rybińskiego 24
tel.: (58) 320-06-80
www.sqlmed.eu e-mail: biuro@sqlmed.eu 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
80-147 Gdańsk, ul. Wyczółkowskiego 17a
tel. (centrala): (58) 320-06-80, tel. (dział szkoleń): (58) 320-06-83
www.oipip.gda.pl   e-mail (dział szkoleń): szkolenia@oipip.gda.pl 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i przygotowania strony internetowej na potrzeby projektu pt. „Na lepszy Start - ECDL Start dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych" - ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT- pobierz plik ofertowy i wyślij do nas na adres biuro@sqlmed.eu

O ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) - a właściwie kilka certyfikatów różniących się zakresem i poziomem zaawansowania - potwierdza, że jego posiadacz posiada odpowiednie kompetencje do obsługi i wykorzystywania w codziennym życiu oraz w pracy komputera osobistego 
i najpopularniejszych programów i aplikacji. Uzyskać je można zdając zunifikowane egzaminy w certyfikowanych Centrach Egzaminacyjnych.Pomysłodawcami certyfikowania umiejętności komputerowych byli Finowie. Wzorując się  na doświadczeniach fińskich CEPIS - Council of European Proffesional Informatics Societies (Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych) na początku 1996 roku podjął inicjatywę upowszechnienie idei Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w całej Zjednoczonej Europie. Obecnie prace ECDL koordynuje Fundacja ECDL z siedzibą 
w Dublinie, która jest właścicielem praw autorskich do wszystkich certyfikatów. Certyfikaty ECDL można uzyskać w każdym kraju Europy i w wielu państwach pozaeuropejskich. Są uznawane  na całym naszym kontynencie, dzięki czemu zdobywając je np. w Polsce, można wykorzystać fakt ich posiadania poszukując pracy za granicą. Szacuje się, że w przeciągu kilku następnych lat w Polsce posiadanie takiego Certyfikatu dla osób pracujących przy komputerze będzie nieodzowne.W Polsce reprezentantem ECDL jest stworzone przez Polskie Stowarzyszenie Informatyczne Polskie Biuro ECDL. Akademia WWW współpracuje z PB ECDL od roku 2004

Certyfikaty ECDL

są honorowane w 146 krajach świata

są jednolitym i miarodajnym systemem potwierdzającym posiadane umiejętności komputerowe

zachowują swoją ważność bezterminowo

zostały włączone przez Radę Europy do inicjatyw zmierzających do budowy 
w Europie Społeczeństwa GlobalnejInformacji


Cele certyfikacji:

podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera

wzrost wydajności wszystkich, którzy w swojej pracy korzystają z technologii informatycznych

wyrobienie wśród korzystających z komputera dobrych nawyków w pracy

 

Uslugi

Produkty

Poznaj nas

Jako Autoryzowany Partner Asseco Poland S.A., prowadzimy dystrybucję oprogramowania Asseco Poland S.A. oraz świadczymy wymienione wyżej usługi, zwłaszcza dla Klientów Asseco Poland S.A. W zakresie określonym umową, prowadzimy też serwis oprogramowania Asseco Poland S.A.

Poznaj nas