RUMsoft

RUMsoft rozliczenia z NFZ.

RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Inne Produkty

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64.

 

Aktualizacja programu rozwiązująca problemy z przekazywaniem kodów komórek organizacyjnych części VII i VIII dla skierowań. Pole dla kodu części VII zostało odblokowane do edycji.

Jednocześnie wprowadzono możliwość przypisania kodów komórek bądź instrytucji do lekarza w oknie Personel -> zakładka Dane zlecenia. Przypisanie kodów komórki bądź instrytucji do lekarza powoduje, iż w trakcie wypełniania zlecenia w momencie wyboru lekarza z listy kody te są automatycznie uzupełniane. 

 

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2015.05.14. do wersji 2.9.62.

 

Usunięcie problemu pojawiającego się przy komunikacji - aktualizacja certyfikatów bezpieczeństwa.

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2015.05.06. do wersji 2.9.61.

 

Obsługa nowej wersji komunikatu świadczeń (SWIAD 8.7.0)

   

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2015.04.23. do wersji 2.9.60.

 

  Obsługa nowej wersji komunikatu dla kolejek oczekujących oraz wysyłki pierwszych wolnych terminów (ver. 7.1.7.).

 

 
Aktualizacja programu i bazy z dnia 2015.03.04. do wersji 2.9.58.

Nowa wersja komunikatu deklaracji POZ (5.1.6)

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2015.02.09. do wersji 2.9.57. 

Nowa wersja grupera na 2015 rok dla umów AOS.

 
 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2015.01.21. do wersji 2.9.56. 

Wprowadzono możliwość rejestracji cykli wizyt poprzez wprowadzenie daty od-do w rejestracji. Program dodaje wizyty na każdy dzień w przedziale o tej samej godzinie, z pominięciem weekendów i dni wolnych.

Wprowadzono obsługę nowej wersji komunikatu dla list oczekujących (6.1.7).

Wprowadzono obsługę wysyłki pierwszych wolnych terminów dla kolejek oczekujących. Informacje o pierwszy wolnych terminach wprowadzamy w oknie Kolejki w zakładce Pierwsze terminy. Przycisk Sprawdź służy do automatycznego przeliczenia terminów na podstawie danych z rejestracji elektronicznej.

Wysyłka pierwszy wolnych terminów odbywa się z okna Komunikacji, przycisk Wyślij i odbierz (terminy) w sekcji Kolejki.

 
Aktualizacja programu i bazy z dnia 2015.01.15. do wersji 2.9.55.

Poprawiono problem sporadycznie pojawiający się podczas importu umów na rok 2015.

Dodano wersję grupera na rok 2015 umożliwiając wprowadzanie świadczeń na nowy rok (umowy AOS).

Wprowadzono obsługę uprawnień dodatkowych dla pacjentów (31C, 31D, itd.). Uprawnienia dostępne do wyboru w oknie Pacjencie, zakładka Ubezpieczyciel.

Dodano nowo obowiązujące typy skreśleń dla rejestracji elektronicznej.

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2014.11.13. do wersji 2.9.54.

 Poprawiono problemy z nieprawidłowymi kwotami na wydrukach rachunków oraz faktur.

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2014.10.12. do wersji 2.9.53.

Poprawiono problemy związane z zaokrągleniami kwot w rachunkach i fakturach elektronicznych.

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2014.10.08. do wersji 2.9.52.

Wprowdzono obsługę faktur i rachunków elektronicznych w wersji 2.1.

Poprawiono problemy związane z zaokrągleniami kwot w rachunkach i fakturach elektronicznych.

Poprawiono problem związany z nieprawidłowymi datami w fakturach i rachunkach elektronicznych.  

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2014.08.20. do wersji 2.9.51.

 

Poprawiono błąd pojawiający się przy imporcie faktur elektronicznych na Portalu Świadczeniodawcy (błędna wartość netto faktury).

Wprowadzono zapamiętywanie podstawy zwolnienia z VAT, eliminując konieczność każdorazowego wyboru odpowiedniej podstawy przed generowaniem faktury. 

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2014.08.11. do wersji 2.9.49.

 

Wprowadzono obsługę nowych wersji komunikatów rozlieczniowych R_UMX (2.5).

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2014.05.15. do wersji 2.9.47.

 Wprowadzono drobne poprawki do rachunków i faktur elektronicznych, wymagane przez oddział NFZ.

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2014.05.08. do wersji 2.9.46. 

Wprowadzono obsługę faktur elektronicznych dla świadczeń (prace nad fakturami dla deklaracji POZ trwają).

W oknie rozliczeń wprowadzono dwa nowe przyciski do generowania faktur (FAKT) i rachunków (RACH) elektronicznych. Pliki te zastępują dotychczas wykorzystywane rachunki REF. Pliki generujemy i wczytujemy na portal analogicznie do plików REF. Wykorzystanie faktur lub rachunków elektronicznych eliminuje konieczność dostarczania do oddziału NFZ wydruków papierowych.

Jednocześnie dotychczasowa funkcjonalność w zakresie plików REF i wydruków papierowych w programie RUMsoft została zachowana.

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2014.04.14. do wersji 2.9.45.

 

Usunięto problemy związane z komunikacją z NFZ.   

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2014.02.04. do wersji 2.9.44.  

 

Wprowadzenie obsługi rozliczeń R_UMX dla deklaracji POZ. Rozliczenie deklaracji będzie przebiegało analogicznie do rozliczania świadczeń. Pliki R_UMX będę wysyłane przez NFZ i zaczytywane automatycznie przez program w trakcie komunikacji. Moduł rozliczeń (rachunków) dla POZ dostępny z poziomu menu przestaje być używany w tym roku i służy jedynie do wglądu w poprzednie rachunki.

Rozwiązano problemy z uzupełnianiem procedur medycznych i świadczeń dla umów AOS (występujący w niektórych przypadkach błąd aplikacji).

 
 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2014.01.27. do wersji 2.9.43.  

 

Usunięcie problemu związanego z importem plików rozliczeniowych - wprowadzenie obsługi nowej wersji plików R_UMX (2.4).

  

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2014.01.26. do wersji 2.9.42.   

Nowa wersja słownika procedur medycznych (ICD9).

Nowa wersja grupera dla umów AOS - usunięcie problemu z błędem aplikacji przy wpisywaniu świadczeń na 2014 rok.

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2013.12.10. do wersji 2.9.41.  

Wprowadzono obsługę poświadczeń UE.

Nowy słownik instytucji unijnych.

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2013.12.10. do wersji 2.9.39. 

Obsługa eWuś w wersji 3.0.

Import szablonów rozliczeniowych z rozróżnieniem numeru instalacji.

 
 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2013.09.04. do wersji 2.9.38.

Poprawka do poprzedniej aktualizacji rozwiązująca problemy związane ze sprawdzaniem statusu w systemie eWUŚ. 

 

 

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2013.09.02. do wersji 2.9.37.

 

 

Wprowadzono nowy słownik badań dla załączników ZBPOZ.

Umożliwiono edycję i usuwanie dokumentów ubezpieczeniowych.

 
 

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2013.07.11. do wersji 2.9.36.

 

Poprawiono problemy powodujące błędy komunikacji (związane z dokumentami ubezpieczeniowymi).

Poprawiono sposób przeliczania kolejek oczekujących.

Poprawiono problem z zapamiętywaniem komórki i umowy w szablonach deklaracji.

 

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2013.06.18. do wersji 2.9.35.

 

 

 

 

Wprowadzono nową wersję komunikatu SWIAD 7.6.0.

Poprawiono aktualizowanie daty eksportu dla wysyłki deklaracji.

Dodano możilwość wysyłki świadczeń bez wczytywania potwierdzeń z systemu eWUŚ (dany pacjent musi być sprawdzony w systemie w dniu wykonania świadczenia).

Wprowadzono możliwość masowego odpytania w systemie eWUŚ pacjentów zarejestrowanych na bieżacy dzień (okno Komunikacja).

Wprowadzono możliwość dodania zakresu dat dla pacjenta, w których ma być odpytywany w systemie eWUŚ (odpytywanie odbywa się poprzez wywołanie masowego odpytywania eWUŚ w oknie Komunikacja).

 

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2013.02.20. do wersji 2.9.31.

Poprawiono problemy związane z dopisywaniem oświadczeń do pacjentów.

Wprowadzono nowy słownik dla załączników ZBPOZ.

Poprawiono problemy związane z komunikacją i nieodpowiednim podczepianiem oświadczeń i kodów eWUŚ do świadczeń.

 

 

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2013.02.07. do wersji 2.9.30.

Wprowadzono obsługę nowego formatu komunikatów ZBPOZ.

Dodano przycisk do sprawdzania statusu eWUŚ w oknie Deklaracji.

Dodano obsługę innych dokumentów ubezpieczeniowych (poza eWUŚ i oświadczeniem) w komunikacji.

 

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2013.02.06. do wersji 2.9.29.

 

Poprawiono problem blokujący w niktórych przypadkach wysyłkę świadczeń.

Poprawiono błąd aplikacji pojawiający się przy wejściu do Rejestru eWUŚ.

Wczytanie potwierdzeń eWUŚ - okno Komunikacja, przycisk Wczytaj potwierdzenia eWUŚ. Należy wskazać katalog, w którym składowane są pliki xml. Pliki te zostaną wczytane, a następnie usunięte (ich zawartość zostanie zapisana w bazie danych).

 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2013.02.05. do wersji 2.9.28.

 

Poprawiono problem blokujący w niktórych przypadkach wysyłkę świadczeń.

Wczytanie potwierdzeń eWUŚ - okno Komunikacja, przycisk Wczytaj potwierdzenia eWUŚ. Należy wskazać katalog, w którym składowane są pliki xml. Pliki te zostaną wczytane, a następnie usunięte (ich zawartość zostanie zapisana w bazie danych).

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2013.02.04. do wersji 2.9.27.

 

Wprowadzono obsługę nowych komunikatów XML.

Wprowadzono obsługę nowych komunikatów rozliczeniowych (REF i R_UMX).

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2013.01.27. do wersji 2.9.26.

Wczytano nowy słownik procedur ICD9.

Wczytano nową wersję grupera JGP dla AOS na rok 2013.

Umożliwiono podgląd historii zapytań do eWUŚ dla pacjenta - przycisk Rejestr eWUŚ w oknie Pacjenci.

Umożliwiono wprowadzanie dokumentów ubezpieczeniowych dla pacjentów - okno Pacjenci, zakładka Ubezpieczenie (dokumenty będą automatycznie "podczepiane" do świadczeń podczas komunikacji, na podstawie daty świadczenia i dokumentu).

Jednocześnie informujemy, że w najbliższych dniach opublikujemy kolejną aktualizację programu wprowadzającą obsługę nowego formatu komunikatu XML do komunikacji z oddziałem NFZ.
 
 

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2013.01.10. do wersji 2.9.25.

 

Poprawiono problemy związane z zaczytywaniem nowych umów.

Aktualizacja programu i bazy z dnia 2013.01.10. do wersji 2.9.24.

Poprawiono problem z podłączeniem do usługi eWUŚ.

 
Aktualizacja programu i bazy z dnia 2013.01.10. do wersji 2.9.23.
 

Wprowadzono obsługę wczytywania nowych umów na rok 2013.

Wprowadzono obsługę systemu eWUŚ z poziomu programu.

Aby skorzystać z usługi eWUŚ z poziomu RUMsoftu należy dodać do użytkownika, na którego się logujemy, dane do logowania do systemu eWUŚ. W tym celu musimy wejść w menu Administracja -> Personel i użytkownicy, wybrać zakładkę eWUŚ i uzupełnić wymagane pola.

W oknach Pacjenci i Rejestracja dodano przycisk eWUŚ. Przycisk ten umożliwia sprawdzenie statusu ubezpieczenia pacjenta po jego wybraniu z listy. Informacje o ubezpieczeniu zostaną jednocześnie zapisane do bazy danych w celu ich wykorzystania w sprawozdawaniu świadczeń.

 
Informujemy, że w chwili obecnej występują problemy z obsługą usługi eWUŚ z poziomu RUMsoftu na systemach 64 bitowych. Trwają intensywne prace nad usunięciem problemu.
W najbliższym czasie zostanie także udostępniona aktualizacja umożliwiająca zarejestrowanie innych wymaganych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie pacjenta (oświadczenie, legitymacja szkolna, RMUA, ...).
 
 
 
Aktualizacja programu i bazy z dnia 2012.12.05. do wersji 2.9.22.
 

Poprawiono problem z nieprawidłowym wyświetlaniem wyników weryfikacji deklaracji.

Poprawiono błąd występujący przy zaczytywaniu szablonów do rachunków.

 

 

Instrukacja - listy oczekujących

 

Archiwum zmian w programie RUMsoft

 
Jak odinstalować program rumsoft i bazę 

postgres

Rumsoft

Zamykamy wszystkie programy

Wybieramy Start / Panel Sterowania / Dodaj lub usuń programy

Wybieramy na liście program RUMsoft

Wciskamy guzik "Usuń" i zgadadzamy się na odinstalowanie programu

Postgres

Zamykamy wszystkie programy

Wybieramy Start / Panel Sterowania / Dodaj lub usuń programy

Wybieramy na liście program Postgresql

Wciskamy guzik "Usuń" i zgadadzamy się na odinstalowanie programu

Jeżeli po odinstalowaniu chcemy dokonać ponownej instalacji programu należy, ponownie uruchomić komputer.

RUMsoft

Poznaj nas

Jako Autoryzowany Partner Asseco Poland S.A., prowadzimy dystrybucję oprogramowania Asseco Poland S.A. oraz świadczymy wymienione wyżej usługi, zwłaszcza dla Klientów Asseco Poland S.A. W zakresie określonym umową, prowadzimy też serwis oprogramowania Asseco Poland S.A.

Poznaj nas